Letra E

Esteve Bonet, Josep

esteve(València, 1741-1802). Escultor, deixeble dels Vergara. Fill i pare d’escultors. Acadèmic de S. Carles, de la qual fou director d’escultura i Director General. Escultor de cambra honorari de Carles IV. Era l’autor de l’anterior imatge de la Dolorosa de la Capella de la Comunió, que era considerada una de les millors escultures de l’artista en la seua òptima època i va ser destruïda a destralades durant la darrera guerra civil de 1936. En el seu diari, o llibre d’encàrrecs i comptes de l’escultor, el mateix artista escrivia en març de 1798: «Dia 6. Concluyo una Dolorosa del Natural con Cristo en brazos y dos angeles y peana para la Capilla de la Comunión de Vinaròs por medio del Dr. D. Josef Soriano. Vicario. 260 libras, 80 sueldos».Anteriorment havia fet dos treballs més per a Vinaròs, així que el 15 de juliol de 1766 va anotar en el seu llibre: “un …(indesxifrable) para la Virgen de Agosto de Vinaròs, para Maria Francª Balagarda 15 L” i per al convent de Sant Francesc havia pintat un llenç, segons apareix també en les seues notes: «18 de enero de 1772. De medio cuerpo del natural vestida. Lienso. En un Sagrario en el Pecho para la Reserva del Jueves santo para el Padre Antonio de Lamarca, Guardián en su combento de Vinarós, encarnada y todo. 36 L’ (lliures)». La tal Francisca Balagarda seria segurament Beauregarde, cognom francés que apareix sovint entre els cognoms vinarossencs escrit però de diverses maneres.

Comment here

66 − = 59