Letra E

Esteller, Nissaga

Els Esteller tenien casa solar a Vinaròs i executòria de noblesa a València (1787). Eren les seues armes l’escut quarterat 1er i 4art, en camp d’or amb una creu plana d’atzur,carregada de cinc llunes creixents d’argent i 2on i 3er camps, de gules amb una caldera d’argent, amb anses d’or i tres faixes d’aquest metall cerfilades de sable. Encara que no hem pogut trobar massa documentació relativa als seus personatges principals, s’han arreplegat de diverses procedències les següents informacions:
ARBRE GENEALÒGIC DELS ESTELLER

Esteller – Guillem Noguera
l
Bta. Esteller Noguera – Leocadia – Manuel
l

l
Josep Carlos Esteller
l
Damià Manuel (Subrigadier) l Ignasi (cadet)
I

I

I
Joaquim Esteller Muñoz, Coronel d’ Infanteria

Comment here

1 + 4 =