Letra E

Esteller Ferran, Josep Joaquin

(Vinaròs 12-VIII-1794). Militar. Fill de Comanant de Milícies vinarossenc Josep Baltasar Esteller. Entrà com aspirant de Guarda Marí a Cartagena el 17 de gener de 1810. Va fer la carrera militar com el seu germà, encara que no va alcançar la seua notabilitat. Per la data de naixement el més segur és que no fos germà de l’anterior. Suposem que deu haver alguna errada amb tants noms i parents de cognoms similars amb que ens trobem.

Comment here

+ 36 = 40