Letra E

Esteller Febrer, Felip

(Vinaròs 21-II-1777). Militar de l’Armada. Tinent de Fragata de la Marina. Alféres de Nau de 1804. Era fill de Francesc Antoni Esteller Fuster i de Mª Àngela Febrer Jovaní (Vinaròs 1753). Havia ingressat en la Companyia de Cartagena el 4 de maig de 1793. El 1823 residia a Vinaròs amb llicència il.limitada amb un sou de 300 reals al mes. (Meseguer Folch, V. “Los realistas de Vinaròs, 1823-1833” en el Butlletí del CEM, nº 25. Gener-març de 1989)

Comment here

− 4 = 4