Letra E

Esperanto

Pseudònim del Dr. polac Zamenhoff i nom de l’idioma artificial creat per ell l’any 1887. Per interés del vinarossenc afincat a Terrassa, Sebastià Chaler Arnau, gran coneixedor d’aquest idioma, es va celebrar un congrés esperantista a Vinaròs, l’any 1928, i se li va dedicar al Dr. Zamenhoff el carrer del Poll o de Santa Bàrbera. Dins dels actes de l’esmentat congrès es va celebrar una missa en que el sacerdot va predicar en esperanto.

Comment here

5 + 5 =