Letra E

Escrivano, Mossen Pere

(Vinarós ?-1798). Doctor i Beneficiat de l’església parroquial. Autor d’algunes notes arxivístiques. Va morir el 4 d’octubre de 1798 i va ser soterrat a l’església. Es nomenat sovint en la Història de Vinaròs, ja que Borràs Jarque el cita a les pàgines 111, 215, 219, 220, 239 i 246. Oncle dels Escrivano Morales, als quals bateja.

Comment here

7 + 1 =