Letra E

Escola taller serra de l’ermita

Escola_tallerIniciada el 2 de desembre de 1996 tenia com a directora a la mestra benicarlanda Rosa Lourdes Arenós Macip. Estava composta en un principi per 40 alumnes que tenien 6 mesos de beca i any i mig de contracte laboral. Els alumnes estaven distribuits en quatre mòduls: d’obrer, canters, restauradors paisagístics i medi ambient. El curs 2.000-2001 estava ja també en marxa l’Escola taller de restauració de la plaça de bous, remodelant-la i deixant-la quasi nova.

Comment here

+ 45 = 54