Letra E

Escola de persones adultes Llibertad

SANYO DIGITAL CAMERAL’Escola de Persones Adultes o Educació Permanent d’Adults (EPA) va ser organitzada a la ciutat en 1982, sent primerament els seus mestres el propis de la localitat que impartien unes hores de classe als adults fora de l’horari escolar. Oficialment es van nomenar uns mestres específics, pocs anys després. L’inspector Blas Osanz va ser el responsable provincial d’aquest programa educatiu als seus inicis. Actualment la EPA té la seu a l’antic col.legi “Sant Sebastià”.

Comment here

+ 30 = 33