Letra E

Escola de dalt

10 IDEM.En contraposició de l’Escola Baix es coneixia com Escola D’Alt l’edifici construit en 1807 i que va ser ocupat per a tal fi fins la construcció del nou grup escolar de la Mare de Déu de la Misericòrdia en 1931. Posteriorment aquesta cosntrucció va ser utilitzada com a “Casa del Pueblo” durant la segona República, aules de La Falange i de Sanitat després i com a Edifici de Correus des de 1957 fins l’any 2002.

Comment here

21 − = 19