Letra E

Eroles Gauxach, Tomás

Eroles(Barcelona 4-I-1941 – Vinaròs, 1-XI-2007). Pèrit i Enginyer Industrial Químic. Resident a Vinaròs des dels sis anys. Va finalitzar la seua carrera en juny de 1962 a l’ESADE de Barcelona (Escola d’Alts Negocis i Finances). Es autor del llibre «Estudio Sistemático sobre relaciones de equivalencia entre las Unidades Físicas», De l’editorial Romagraf de Barcelona.

Comment here

− 8 = 1