Letra E

Emblema

emblemaEscutet de cartró que es venia per una quantitat mòdica en la postguerra i era d’adquisició obligatòria a les entrades dels cines, teatres, places de bous, als bars, tavernes, etc. El juny de 1942 encara el governador civil de Castelló va imposar-li el càstig de tancar-li la taverna al vinarossenc Manuel Puchol “por incumplimiento de lo dispuesto sobre postulaciones del Auxilio Social, al no entregar a los asistentes a aquel establecimiento el emblema correspondiente”. Els cartronets portaven al revers l’explicació de l’escut; alguns feien referència a Vinaròs (vegeu Noblesa).

Comment here

40 + = 42