Letra E

Eixarch Puigcerver, Helena

Eixarch(Vinaròs). Llicenciada en Ciències Bioquímiques per la Universitat Autónoma de Barcelona en l’any 2000. Ha estat als EEUU. per fer una série d’investigacions sobre el cáncer i l’extracció de proteïnes dels teixits tumorosos, a càrrec de l’empresa de medicaments Merck alemanya. En 2005 compagina el seu treball en la referida empresa multinacional amb la preparació de la seua tesi doctoral.

Comment here

4 + 2 =