López-Ibor Camós, Vicent

Metge psiquiatra infantil i juvenil, de prestigiosa ascendència mèdica. Fill de mare vinarossenca: Rosario Camós, filla de Manuel Camós. Aparéix el ca

Read More

López Portaña, Vicent

(València 1772-Madrid 1850) Excel.lent pintor de cambra, nascut a València. S'auelo matern, Agustí Portaña Roig, era natural de Vinaròs. Son tio, l'es

Read More

López Císter, Joan Josep

(Vinaròs 29-IV-1655). Metge. Va exercir a Vinaròs Va idear una recepta treta a la llum pels Justicia i Jurats de la nostra vila de per a curar la cale

Read More