Letra D

Dos Vilas, Pou

Dos_vilarsS’anomena Societat de Regants “Pou Sant Sebastià dels Dos Vilars”. Rega una extensió de 165 jornals vinarossencs repartits entre un centenar de socis. Els seus estatuts, aprovats en junta general va celebrar-se el 10 de desembre de 1968, davant la presència del Notari D. Fernando Sequeros Valle, de l’il.lustre col.legi de València, sent el seu president Agustí Esteller i el Secretari Francesc Baila. En dit any deu socis van signar encara digitalment per no saber de lletra. Però la seua história és molt més antiga. Així, mossèn Bono reunix en Agost de 1924 als terratinents voluntaris que desitgen explotar un pou que l’ajuntament tenia molt començat i que els venia per 5.000 pessetes a pagar en vuit anys (5 de setembre). El 9 de novembre la Revista San Sebastián publica un article amb el títol de :»Una empresa Dos_vilars_2salvadora». La societat es constitueix el 14 de novembre de 1924, sent president Josep Puchal, presentant-se al Govern Civil el 22 de juny de 1925.Durant la guerra civil es van destruir els protocols notarials i llibres de registres corresponents. Cal destacar que la societat es regeix pels vots per jornal i no per soci. Fins fa molt poc anys encara dita societat comptava i media els terrenys per ceps, sent l’equivalent d’un jornal igual a 1.500 ceps. El pou té 57 metres de profonditat i una escala de 200 esglaons amb els seus replans per arribar a l’aigua. La seua boca medeix 4,10 metres de llarg per 1,20 d’ample. Actualment s’extrau un cabal de 2.000 litres d’aigua per minut. Compta amb una esplèndida i impressionant bassa, la més capaç del terme. En la setmana del 24 de gener de 1926 apareix la següent nota en la revista “San Sebastián”: «El jueves por la tarde como el dia destinado para mover el motor se trasladó al pozo de San Sebastián un gentío enorme acudiendo también unos quince o veinte carros para proveerse del agua que tan buenos resultados está dando a cuantos la usan, siendo incontables los que la beben de ordinario”. I en 18 de juliol: “La importante casa S. Kurztisch de Barcelona que instaló el motor del pozo de San Sebastián (Dos Vilás) ha contratado con los Sres. Manuel, Joaquin y José Simó, Bta. Rochals y otros la instalación de Motores Diesel en sus embarcaciones para la pesca (…)«. L’anàlisi de les aigües que va fer el vinarossenc Forner Chaler, aquella mateixa setmana,va donar com a resultat que es tractava d‘aigua potable de gran qualitat, arribant-se a afirmar que era la més excel.lent aigua de taula, per la seua puresa, de les que es servien embotellades per tota Europa. (Vore Forner Chaler, Josep). En juliol de 1926 va elaborar un anàlisi de l’aigua que s’extraia del Pou dels Dos Vilars, fent una valoració molt possitiva. Residu Sec a 180º 0, 25800 grs/litre; Residu calcinat 0,24900; matèria orgànica i volàtils 0,00900; bicarbonat càlcic 0,16649; bicarbonat magnèsic 0,01561; bicarbonat sòdic 0,00652; sulfat càlcic 0,00652; clorur sòdic 0,03315; sílice 0,03620; alúmina mes ferro 0,00320; nitrats traces; nitrits 0,00000; amoníac, 0,00000; matèria orgànica en oxígen consumit 0,00024; grau hidromètric francés 22º. (Anàlisi de l’aigua acaptada el 25 d’abril, i finalitzat en 24 de juny de 1924). La valoració que feia de l’aigua dels Dos Vilars era de que es tractava d’aigua potable de molt excel.lents condicions per contenir escassa mineralització, ja que sols contenia 258 milígrams per litre, mentre que les aigües que es venien embotellades per a la taula, la més excel.lent com la «Evian» francesa deia contenir 500 milígrams, la d «Amer Palatín», 290 i la cèlebre de Solares no contenia menys que la d’Amer. Total, que acabava dient el Sr. Forner Chaler, que l’aigua del pou de “Sant Sebastià dels Dos Vilars” de Vinarós era més excel.lent aigua de taula per la seua puresa, que les que es servien embotellades per tota Europa. La bassa del pou es va fer en 1945, sent president Sebastià Miralles Fontanet (a) Regalat; va costar 110.000 pessetes i eixe mateix any es va adquirir el local social (uns baixos menuts) al carrer Nou per 50.000. En 1996 es va dotar tota la instal.lació de tubs de plàstic soterrats i comptadors per a millorar el rec.

Comment here

− 5 = 2