Letra D

Diego Puerta, Trofeu

Guardó que concedeix des de l’any 1961 tots els anys la Penya local al matador que més brillantment haja actuat dins de les corregudes de les festes locals.

Comment here

+ 23 = 31