Letra D

Deveses, Platja de les

Nom de la platja que es troba situada entre la de Sol de Riu i la de la Foradada, a la part nord de la població.

Comment here

+ 86 = 87