Letra D

Devesa dels Estrangers

Topònim. Es citat com a tal en l’establiment nº 27 del Lloctinent de Justícia de 1647, en que s’explica els termens que comprenia: “Primerament, comença la devesa dels estrangers al Barranquet Roig e va a un molló que y ha a una heretat de Francesc Doménech o davant la heretat de Don Miquel Gavaldà arrimat al mateix Camí de Càlig anant per amunt a mà dreta, y de allí a un molló que va a la heretat de Francesc Gisbert, al camí del Mas d’ En Borràs, y des de allí a altre que va al cap davall de les Ribes, y de allí a altre qu’ està a la heretatde Thomas Forner, y de allí a la heretat de Melchior Anglès y de allí a l’ Amerador.” (Vide Devesa dels Fruytals)

Comment here

57 − = 52