Letra D

Demócrata, El

Setmanari local de tendència republicana fundat i dirigit per Ferran Lías Chulià en 1891. Va publicar 62 números i canvià de nom al maig de 1892 passant a ser El Demócrata de Vinaroz. Va eixir a la llum el primer número en 6 de desembre perdurant fins el 24 d’abril de l’any següent. S’autodefinia com «Periódico republicano, científico, literario».

Comment here

5 + 2 =