Letra D

Delgado Agramunt, Agustí

DelgadoLlicenciat en Dret. Gestor Administratiu. Graduat Social. Diplomat sindical per oposicions realitzades en juliol de 1976. S’ha especialitzat en assessoria Laboral i Fiscal. Casat en octubre de 1972 amb Nativitat Bertolín Ferrer, llicenciada en Filosofia que en breu s’incorpora a les tasques docents en l’Institut Nacional d’Ensenyament Mitjà «Leopold Querol». President del Partit Popular en els anys 1991-1993. Ocupant tal càrrec va visitar la nostra ciutat el President de dit partit Josep Maria Aznar, després President del Govern de la Nació. Durant els últims anys el Sr. Delgado Agramunt ha anat adquirint llibres conformant una extensíssima biblioteca d’autors vinarossencs i de temes relacionats amb la ciutat, comarcals i regionals, única en el seu gènere.
En 1996 l’Editorial Antinea li publica la seua extensa obra “Vinaròs, sus hombres, sus nombres” en dos volums. En les festes de juny de 1999, dins d’un emotiu acte cultural, va ser premiat per la Caixa Rural – Caixa Vinaròs Delgado_2amb la concessió del cinqué “Alé Vinarossenc”.
En 2013 li ha sigut concedit el Grinyò Ballester. (A.C.A.V.)

Comment here

54 − = 48