Letra C

Cup o Cub

Nom d’una de les partides més menudes del nostre terme muncicipal i d’un camí, que apareix escrit indistintament, per ignorància. Descartat el nom de Cub, per no tenir cap sentit, (cubo en castellà), ens inclinem totalment pel nom de Cup o lloc estret i fondo (en castellà equival a lagar). Cal tenir en compte que el lloc és el final d’una vertent d’aigües pluvials, que replega les del barranquet de Florina, que corre i baixa paral.lel al camí Carretes o camí de Rossell i les de la carretera d’Ulldecona, en el lloc de l’encreuament d’aquestes carreteres amb el camí del Corral de les Mates, junt a la finca del “Tio Fiao”. Vide Cup i Camí del Cup.

Comment here

26 − = 22