Letra C

Cup, El

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal (i del camí), situada entre la dels Puntarrons i dels Dos Vilàs. El seu nom fa referència a lloc estret i fondo. Vide Cub i Camí del Cup. Ara el camí apareix assenyalat amb una fita nova i amb la denominació de Camí “Cocons”, feta per l’escola taller “Serra de l’Ermita”.

Comment here

77 − 72 =