Letra C

Crozat i Trifú, Joan Baptiste

(Vinaròs ? – 3-II-1850). Advocat. Governador de Castelló; va ser nomenat pel general Suchet el 13 juny de 1812, amb gran disgust dels seus paisans. Assesor ordinari anteriorment de l’ajuntament. Fill de pare francés (Simon Crozat, botiguer) i mare vinarossenca. Havia dimitit de dits càrrecs per concurrir en ell les mateixes circunstàncies que les del desgraciat Miran (vide Joan Bta. Miran), però se’l va reposar el 9 de novembre de 1808. Va ser elegit Síndic Personer en les eleccions d’alcaldes de Barri en que el general Elio havia fet dividir la població (1818). Regidor de l’ajuntament bianual de 1846.

Comment here

+ 37 = 44