Letra C

Creu processional

Creu_processionalConstitueix una joia artística de mèrit notabilíssim del nostre tresor parroquial, executada per l’orfebre valencià Simó de Toledo i entregada en 1644 al Consell de la Vila que la encomanà. Va costar 699 lliures, 13 sous i 7 diners, a més de 400 lliures per soles les mans. Va costar el seu embalatge 7 lliures i es pagaren 9 lliures als homes que la van portar des de València. Té dita creu sis pams de llargaria i tres i mig d ampla, pesant 300 lliures de plata. Les capitulacions entre el Consell i l’orfebre foren signades pel llaurador Montserrat Meseguer, Síndic de la Vila, com a representant de les autoritats, en València a 7 de setembre de 1643. Es d estil renaiximent, amb 72 esmalts incrustats fins que es van portar de Ginebra. Es troben representades en la part anterior les imatges de Jesús en la Creu i el Pare Etern i en la posterior l’Assupció de la Mare de Déu. En la llanterna o peu es troben representades les imatges de Sant Pau, Santa Bàrbara, Sant Roc, Sant Vicent Ferrer i Sant Sebastià. A més a més l’orfebre va entregar dos bordons de plata, dels qual un s’ha perdut fa molt pocs anys. Al mateix artista se li atribueix la creu processional de Vallibona.

Comment here

75 + = 79