Letra C

Creu processional

Creu_processionalConstitueix una joia artística de mèrit notabilíssim del nostre tresor parroquial, executada per l’orfebre valencià Simó de Toledo i entregada en 1644 al Consell de la Vila que la encomanà. Va costar 699 lliures, 13 sous i 7 diners, a més de 400 lliures per soles les mans. Va costar el seu embalatge 7 lliures i es pagaren 9 lliures als homes que la van portar des de València. Té dita creu sis pams de llargaria i tres i mig d ampla, pesant 300 lliures de plata. Les capitulacions entre el Consell i l’orfebre foren signades pel llaurador Montserrat Meseguer, Síndic de la Vila, com a representant de les autoritats, en València a 7 de setembre de 1643. Es d estil renaiximent, amb 72 esmalts incrustats fins que es van portar de Ginebra. Es troben representades en la part anterior les imatges de Jesús en la Creu i el Pare Etern i en la posterior l’Assupció de la Mare de Déu. En la llanterna o peu es troben representades les imatges de Sant Pau, Santa Bàrbara, Sant Roc, Sant Vicent Ferrer i Sant Sebastià. A més a més l’orfebre va entregar dos bordons de plata, dels qual un s’ha perdut fa molt pocs anys. Al mateix artista se li atribueix la creu processional de Vallibona.

Comment here

1 + 3 =