Letra C

Creu dels caiguts

Creu_caigutsCreu de fusta que, com en tots els altres pobles, es trobava a la porta de l’església amb la relació dels noms dels capellans i altres vinarossencs «caiguts» durant la guerra civil de 1936-1939. Sempre apareixia invariablement per damunt de la llista la frase «CAIDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA». ¡¡Presente!!, i el nom de JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA. La llista dels caiguts vinarossencs era aquesta: J. Pascual Bono Boix; Lino Redó Miralles; Juan Bautista Juan Zapater; Juan Bautista Muñoz Gasó; Sebastian Giner Borràs; Jose Ferrer Borrás; Sebastián Forner Miralles; Manuel Limorte Jardín; Sebastián Verdera Gonel; Juan Piquer Valenzuela; Bautista Pla Bover; Isidoro Bover Oliver; Juan Meseguer Reverter; Pablo Tosca Quixal (fins aquí tots els citat eren capellans); Ramon Adell Vizcarro; Julio Chillida Saura; Luis Vives Brau; Mateo Cano García; Buenaventura Puchol Puchol; Sebastián Redó Rabasa; Antonio Costas Fustegueras; Manuel Llátser Arseguet; José Tosca Creu_caiguts_2.JPGQuixal; José Gil Cortina; Juan Boira Geira; Pedro Vidal Ayora; Cristóbal Gisbert Miralles; Joaquín Prats Alonso; Francisco Brau Agramunt; Vicente Vidal Albert; Francisco Forner Chaler; José Albiol Roca; Manuel López Feixes; Joaquin Rodrigo Giner; Manuel Barreda Escrig; Juan Escura Bretó; Victoriano Bellés Gasulla; Vicente Fontanet Bosch; Sebastián Rillo Gonel; Bautista Rubert Roca i Ginés Ferrán Artigas.

Comment here

99 − 90 =