Letra C

Creixell, Marquesos de

CreixellPropietaris durant cert temps del Palau de la Raval del Socors, segons documentació existent a l’Arxiu Municipal. Ilma. Sra, Viuda Marquesa de CREIXELL:La relació d’aquesta senyora amb Vinaròs, perdura en el temps gràcies a una fundació religiosa, ja que cap a 1916 es celebraven per ella sovint oficis religiosos i misses en el convent de la Divina Providència, les quals encara apareixen com a fundació perpètua en desembre de 1979. Com el títol ha passat per tantes mans i nissagues, de moment resulta impossible atribuir-los a cap personatge determinat.

Comment here

5 + 4 =