Letra C

Costas Fustegueras, Antoni

(Vinaròs, ?-29-VII-1936). Capità d’Enginyers de l’arma d’Infanteria. Havia jurat bandera a finals d’octubre de 1920, a Guadalajara, com a alumne de l’Acadèmia d’Enginyers Militars. En octubre de 1931, ja amb el grau de Tinent es traslladat al Regiment d’ Aerostació de Guadalajara. En febrer de 1933 es nomenat Capità i destinat a Mahó. En agost del mateix any es traslladat a València. Mort en acció de guerra defenent el quarter de Paterna durant la contenda civil de 1936. Fill del Notari Costas Verdià. En record a la seua memoria, la campana menuda (que mira al nord) denominada San Antonio, va ser sufragada per la seua família.

Comment here

8 + 2 =