Letra C

Corralet

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal per la finca del camí de l’ermita, junt a la vora del Cervol on es tradicional i es diu que s’està a la mateixa altura del campanar.

Comment here

33 − 28 =