Letra C

Coromines Vigneaux, Joan

coromines(Barcelona, 1905 – 1997) Lingüista. Prestigiòs investigador català. En juny de 1961, sent professor de Filologia Romànica de la Universitat de Chicago, va visitar durant uns dies Vinaròs per recollir informació relativa a la seua gran obra d’investigació que llavors estava preparant, baix els auspicis de la referida universitat americana, l’anomenada “Corpus Onomasticum Ibericum”, que després es convertiria en “Onomasticon Cataloniae”, publicat entre 1994 i 1997. En dita obra apareixen moltes referències a l’etimologia de noms i topònims de Vinaròs. Cal fer ressaltar el fet anecdòtic de que en el setmanari “Vinaroz” l’autor es presentà amb el nom americanitzat de “John” (sic) Corominas, segurament per passar mig desapercebut del règim franquista i molt segurament fou atés pel mestre Manuel Foguet. El Sr. Corominas fou un dels molts exemples de “fuita de cervells” que es produirien en eixa època cap als EEUU. En 2005 es celebrà l’any Coromines, coincidint amb el centenari del naixement de l’il.lustre filòleg.

Comment here

20 − 11 =