Letra C

Coral «García Julbe»

49 CONCIERTO EN LA IGLESIA ARCIPRESTALEntitat nascuda en 1981 com Cor Vinarossenc, anomenant-se poc temps després Coral Vinarossenca. Arran d’un concert-homenatge que va realitzar la coral castellonenca Vicent Ripollès a la nostra Arxiprestal en 10 de març de 1984, en que es van interpretar moltes obres de l’eminent músic vinarossenc V. Garcia Julbe, se li va dedicar el seu nom a la Coral; el prestigi de l’entitat ha anat creixent de dia en dia i merescudament, gràcies a les seues escollides veus, als seus directors i als seus acertats dirigents, i ha interpretat nombrosos i aplaudits concerts en la ciutat i per la comarca principalment. Hi destaquen algunes precioses i importants veus entre les que soles citarem a Marlene Parente, membre d’origen alemany, establerta molts anys en Vinaròs. També ha viatjat per Alemanya duent a terme intercanvis amb corals d’aquest païs. Des de la seua creació ha estat dirigida per Sergi Rodiel (fundador), Froilà Galindo, Llorens García Morillas, Reyes Lluch, Josep Ramon Renovell, Maria Adell, Marlene Parente i Rosend Aymí. L’entitat ha estat presidida per algún component voluntari de la pròpia coral, havent canviat en diverses ocasions; entre els que han ocupat el càrrec, es poden citar al membre destacat Manuel Royo (1993). Posteriorment han sigut Gonzalo Martí, Tere Ribera, Angela Albiol, Manuel Pau i M. Royo (2a. volta). El 1998 el membre Josep Vicent Domínguez Blasco va composar un himne a la coral, que porta música de Rosend Aymí. El 25 de març de 2001, la coral celebrava els seus vint anys de vida amb un concert en el que intervenien 8 corals agrupades dins de la Federació Catalana.

Comment here

6 + 3 =