Letra C

Cor de la gruta de Ntra. Senyora de Lourdes

corFundada en 1933 per l’arxiprest, mossèn Bono, era una mes de les múltiples associacions religioses existents a la nostra ciutat. Tenien celebracions en l’ actual sagristia de la parròquial, en que es van pintar en les parets del sostre, imatges del temple de Lourdes i els seus entorns. Capellans del poble i moltes devotes van fer donatius per a la fundació. Entre aquests participants en que la gran majoria aportava sols 10 cèntims, es sortejaven viatges a Lourdes. Encara que les pintures subsistirien fins els anys 80 del segle XX, la devoció o pràctica religiosa va deixar d’existir amb motiu de la guerra civil del 1936, però es seguien fent els viatges tradicionals a Lourdes tots els anys, cap al mes de juny.

Comment here

+ 53 = 60