Letra C

Consums

Impost vigent durant el primer quart del segle XX, conegut també com «Reparto de utilidades». Es pagava pel transport de carros, pel tabac, llegums, carbó, farina, arròs, bestiar, etc. També es fonamentava en alló que cada família consumeix i com aquesta varia constantment, tots els anys devia variar-se l’impost per la qual cosa es formava una Junta per a determinar-lo, repartint-lo entre la gent de la població, sent molt difícil fer un repartiment equitatiu i just. Les casetes dels consumeros, denominades «casilles» es trobaven a les diferents entrades de la població i una estava apegada al mateix campanar, enfront de l’Ajuntament. Com que en 1911 aquestes casilles es trobaven ja en molt mal estat i eren antiestètiques, la revista San Sebastian advocava per fer-les assolar. Els consumeros eren personatges molt mal vists per la població perquè procedien a embargaments en èpoques de molta penúria i crisi per al món treballador. Aquest impost va desaparèixer definitivament en desembre de 1924 i abolit també posteriorment l’any 1948.

Comment here

44 − = 41