Letra C

Consell vinarossenc de cultura

Constituït l’11 de juny de 2005. Organ consultiu i d’assessorament de l’Ajuntament, sent llavors el regidor de Cultura Ximo Puig Arnau. Estava integrat per Vicent Beltrán Salazar, president de l’Associació de Veïns Mitjorn, Josep Miguel Montañés, Marian Fonellosa,, Agustí Roso, Josep Córdoba, Conxa Fons, Andreu Criado, Pedro Barceló, Adolfo Cabadés, Alexandre Cátala, Sebastià Serrano, Sebastià Miralles, Encarna Fontanet i Joan Elíes Adell. No se li coneix cap actuació ni efectivitat.

En la legislatura següent, només es convoque en una ocasió per tramites administratius.
En 2013 ha sigut novament reglamentat i és constituïsc com a tal el 27 d’agost, sent els seus membres components:

REGLAMENT CONSELL VINAROSSENC DE CULTURA[1]

Comment here

21 + = 31