Letra C

Congues, Pere

Rector de Vinaròs en 1345. El seu títol, «Nos Petrus Congues, Rector Ecclesiae de Vinalaroç…» apareix en un document existent a Sant Mateu abans que les fogueres marxistes de la guerra civil de 1936 acabés en l’arxiu d’aquesta població veïna. Dit document feia referència a la Confraria de Madonna Sancta Maria o «dels Capellans», agrupats per a fer obres de misericòrdia corporals i espirituals.

Comment here

+ 72 = 74