Letra C

Confraria

N’han existit moltes en la nostra població, fundades pels gremis i en van ser quasi tantes com gremis van haver. Són les següents:
Confraria de la Immaculada Concepció.Confraria de la Mare de Déu del Carme.Confraria de la Minerva o Del Santíssim Sacrament.Confraria de la Misericordia.Confraria de Sant Cristòfol.La Confraria de Sant Josep.Confraria de Sant Pere.Confraria de Sant Telm.Confraria del Roser.Confraria del Santíssim Sagrament.Confraria del Santíssim Salvador.Confraria dels Teixidors.Confraria del Crist Captiu.Confraria del Crist de la Pau.Confraria del Crist. (de la Fundació Juan).Confraria del Crist Dels Mariners.Confraria de L’Ecce Homo.Confraria del Descendiment.Confraria de la Flagel.Lació.Confraria de la Immaculada.Confraria de la Mare de Déu de la Misericòrdia.Confraria del Natzaré i Sant Sepulcre.Confraria de L’oració de l’hort.Confraria de Pescadors. (Cofradia de Pescadores San Pedro)Confraria de la Sang. (Majorals del Santíssim).Confraria de Sant Cristòfol.Confraria de Sant Pere.Confraria de Sant Telm.Confraria de la Santa Faç.Confraria de la Verge de les Angústies.Confraria de la Verge dels Dolors.

Comment here

+ 51 = 60