Letra C

Confraria del Roser

La Confraria del Roser se sap que estava fundada des del 22 de juliol de 1570. Una altra noticia ens aparèix de que un frare vinarossenc, GONZÁLEZ, pare dominic, va fundar en 1612 la confraria del Rosari a la nostra ciutat.

Comment here

5 + 4 =