Letra C

Concordia, La

Periòdic local de tendencia catòlica fundat i dirigit en 1892 per l’advocat Juli Chillida Melià. Va publicar uns 10 números, apareixent el primer el 25 de desembre de 1892. Va desaparèixer al març de l’any següent. Es subtitulava «Revista católica, científico-literaria, defensora de los intereses morales y materiales». S’imprimia a Vinaròs als tallers de Joan Botella i sortia els divendres. Borràs Jarque diu d´ella que va nàixer «amb un gran ideal de pau cristiana per al progrés i benestar del poble; lo que li va valdre la persecució dels elements intolerants de la esquerra».

Comment here

65 − = 63