Letra C

Comes, Carrer del Professor Agustí

Nom donat a un carrer de nova apertura en sessió del 7 d’abril de 1999 i que va ser solemnement inaugurat dins de les festes locals de sant Joan i sant Pere. El carrer està enclavat en el centre de la població entre el c. del Dr. Fleming i el passatge del Metge Santos.

Comment here

+ 47 = 51