Letra C

Comarca

1. Vide Baix Maestrat.

Comarca.JPG2. Periòdic comarcal d’aparició setmanal, polític, publicat en 1914 a Benicarló. Era enemic del periòdic «El Eco de la Verdad» dirigit per Felip Ferrer Flos. Va deixar de publicar-se en triomfar la candidatura amb suport per aquest, del Diputat Saiz de Carlos en contra de “La Comarca” que afavoria el Marqués de Benicarló. Va tenir una segona etapa en que el primer exemplar va vore la llum el 9 d’abril de 1933. Es distribuia pels pobles de l’entorn. En ella van colaborar els vinarossencs Antoni Carbonell, Jaime Talavera, Ventura Puchol i Josep Molés Puell, entre d’altres. Els descendents del Sr. Molés conserven alguns exemplars. Portava una pàgina o més dedicades a Vinaròs.

Comment here

84 − 81 =