Letra C

Comanadors majors de Montesa

Ostentava el càrrec més important de l’Orde després del Mestre de Montesa. Tenien la mateixa jurisdicció però sols en la part espiritual, ja que la material la ostentaven els Lloctinents Generals.
Any….…Comanadors Majors de Montesa
—————————————————–
1319……..Fra Berenguer de Montoliu.
1326……..Fra Pere de Thous.
1327……..Fra Bernat de Monçonís.
1328…….Fra. Albert de Thous
……..….Fra Joan Espejo.
1382…….Fra Berenguer March
1383…….Fra. Guillem D’Avinyó.
1394…….Fra Bernat de Bacella.
1399…….Fra Ramon de Jardín.
…….….Fra Ferrer de Vilafranca.
1409……Fra Berenguer Diumenge.
1441……Fra Miquel de Espejo.
1479……Fra Felip Jofré.
….…….Fra. Francesc Bernat.
1493……Fra Francesc Despuig.
….…….Fra. Miquel Joan Jofré (va renunciar).
1535……Fra Enric de Borja i Aragón
…….….Fra Francesc Lançol de Romaní
1540……Fra Pere Lluis Galcerán de Borja.
1545……Fra Geróni Pardo de la Casta.
1576……Fra
1577……Joan de Borja i Manuel.
1588……Fra Francesc de Borja

Comment here

− 2 = 3