Letra C

Coloms

ColomsEn 1956 i següents es va instal.lar un colomar sobre l’edifici dels jutjats per donar amb els coloms un aspecte més festiu i romàntic a la plaça de Sant Antoni, per on es passejaven, tal com passava a les famoses Rambles de Barcelona. De cuidar els coloms s’encarregava el funcionari municipal Josep Batiste Bel (Pepet). No va perdurar molt la novetat.

Comment here

14 − = 5