Letra C

Colegio Cervantes

FOGUET MATEU, MANUELCol.legi unitari, fundat i dirigit des de 1954 pel mestre Manuel Foguet Mateu. Va perdurar pocs anys perquè el mestre va trobar feina en altres opcions més còmodes com atendre a la biblioteca pública creada; dirigir i administrar el setmanari “Vinaròs”; portar la comptabilitat de la recent creada “Caixa Rural”, etc.

Comment here

− 3 = 4