Letra C

Confraria de la Immaculada

Segons les dades recollides la Confraria de la Immaculada Concepció o Puríssima era la de més antiguitat de la població. va ser instituida el 26 de juny de 1584 en acta que van signar el rector Ledesma, autoritats populars i militars, notari i també nombrosos veïns. Estava ja datada l’any 1514. Joan Baptista FEBRER DE LA TORRE: (Vinaròs, 1676- 1752). Aquest va ser en 1733 un dels dos primers majorals que es citen de l’antiquíssima confraria de la Puríssima, que havia permaneixcut sense l’esplendorosa festa durant divuit anys. Des de llavors dita gran celebració ja queda per a sempre unida a la família dels Febrer, però l’eminent García Doménech va ostentar el càrrec de clavari de la confraria de la Puríssima en 1806, que corresponia des d’immemorial als descendents dels Febrer de la Torre. Un llibre existent en la parroquial abans de la guerra civil de 1936 es titulava “Llibre de la restaurada Cofraria de la Purísima. Año 1584-1820”. El 31 de maig de 1813, com es disputaven preferències en l’ordre de les processons, es va establir que desfilarien per preferència d’antiguitat, anant davant de totes elles la de la Immaculada Concepció de la Verge, i li seguirien Nostra Senyora del Roser, Santa Anna, Sant Josep, Santíssim Salvador, Sant Llúcia, Nom de Jesús, Santa Bàrbara, Sant Pere i Nostra Senyora del Socors.

Comment here

61 + = 63