Letra C

COCEMFE

cocemfeAssociació de Persones Discapacitades. Estava aquesta entitat fundada en 2002 i era molt activa en els anys 2002-2007 on va reclamar i obtenir de les autoritats locals l’eliminació de moltes barreres arquitectòniques rebaixant l’altura d’una part de quasi totes les voreres, exigint la instal.lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament i facil.litar també l’accessibilitat als trens (2007). Era llavors el seu vicepresident Manolo Celma Campanals.

Comment here

1 + 1 =