Letra C

Club Sant Gregori

Club_sant_gregoriAssociació de jovenets que es van agrupar per recuperar la festa i l’ermita de sant Gregori. La va fundar el 9 de maig de 1978 Josep Antoni Forner Roca. Van organitzar el Cross Sant Gregori amb molta participació infantil i celebraven festes populars al carreró del Convent. Després de dur a terme una activitat molt intensa, com: publicar un butlletí informatiu, celebrar la festa del Sant, formar un equip de futbol, promoure concursos d’història local, missió rescat, etc. al poc temps (uns dos anys desprès) decideixen els seus membres fundar «La Colla», inaugurant-la davant de les autoritats locals en el mateix lloc que ocupà fins la desaparició. Altres membres fundadors destacats foren Francesc Jesús Roca, Antoni Alcaraz Redó, Agustí Forner, Joan Domingo Redó, Agustí Castejón (segon president), M. Jiménez, J. Méndez, etc.

Comment here

+ 61 = 70