Letra C

Club del Jubilat

Amb l’adveniment de l’actual democràcia es va inaugurar en els salons que ocupava l’antiga escola del Pòsit de Pescadors, al passeig Marítim, un primer Club del Jubilat, el 28 de desembre de 1979. Posteriorment es va formar un altre Club amb el nom de López Dóriga amb edifici nou al carrer del Pilar, amb saló de bar de 125 m., jardí i terrassa de ball a la planta baixa i saló de televisió i exposicions en el primer pis. Els dos continuarien vigents. Del del passeig era president al desembre de 1992 Arturo Martín Marin i del López Dóriga, ja en març de 1990, Alvaro Cuartero Doménech qui substituí a Bautista Burdeos Rossell. Aquesta altra entitat, fundada el 1986, escindida del Centre Municipal de la Tercera Edat, va ser presidida durant més d’una dècada per Ramon Cervera el qual va ser homenatjat en novembre de 2.000 pels prop de 900 socis amb que comptava. El seu nom oficial era el de: Asociación de Jubilados y Pensionistas “López Dóriga”. (Vide López Dóriga) LÓPEZ DÓRIGA. Associació de Jubiltats .(Club. Hogar). Constituida al juny de 1986, va ser inaugurada pel president de la Diputació en març de 1989. En febrer de 1990 el president Bautista Burdeos Rosell va dimitir. Tenia la seua seu a l’antiga casa palau de l’Arquebisbe Meseguer i Costa de la raval de Càlig, o casa de Dª Amàlia Messeguer, reformada a l’efecte per l’Ajuntament de la ciutat en 1993. Dita seu fou inaugurada oficialment dins de les festes i fira de l’any següent, 1994, el dia 28 de juny, després de diversos retards degut a que l’empresa constructora de l’edifici, Construccions Batalla, havia quebrat. A l’entrada de l’alcalde Jacinto Moliner, del PP, els jubilats, per dissenssions entre molts d’ells van abandonar el local els dirigents del Club, arrastrant un gran nombre de socis que van reprendre el nom de l’Associació en un local-bar pròxim del mateix carrer del Pilar, quedant dividits els jubilats en tres locals, el del Pòsit dels mariners en el passeig marítim, l’oficial de l’Ajuntament i el del bar del López- Dòriga, els dos situats a la raval de Càlig. El centre oficial de l’Ajuntament, denominat Centre Municipal de la 3ª Edat “Vinaròs” comptava en maig de 2001 amb més de 2.100 socis.

Comment here

39 − 29 =