Letra C

Clavaris de la Borsa comuna

Apareixen sobretot en el segle XVII. Eren els encarregats de recollir almoines per celebrar les festes durant un any, particularment de les dels bous. Equivalien als actuals «dipositaris» de l’Ajuntament. Solien ser persones molt solvents i així ens apareixen pintors, com Vicent Guilló, notaris, farmacèutics, etc. Tenim relacionats els següents:
1665 Juan Reguart
1670 Amaro (?) Far
1670 Agustí Vidal
1677 Jaume Sabater
1677 Matias Domingo Mallach
1678 Jaume Sabater
1680 Carlos Mª Botari
1680 Jaume Sabater
1681 Tomàs Bonet, notari
1683 Gregori Gallén, farmacèutic
1684 Vicent Guillo, pintor
1685 Carlos Mª Botari
1687 Sebastià Gallén.
1688. Carlos Mª Botari
1689 Juan Bel
1695 Juan Llanussa, notari
1697 Agustí Cruz
1701 José Traginer
1702 Juan Llanussa, notari

Comment here

4 + 5 =