Letra C

Claper gros

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, contigu al Dos Vilars, a l’altre costat del Camí Carretes. El seu nom fa referència a llocs molt pedregosos i també als munts de pedres que s’acostumaven replegar en les finques, col.locant-los a les vores o indrets que no destorbessen. Les finques compreses en aquesta partida de terme perteneixen als polígons 50 i 52 del cadastre municipal.

Comment here

− 2 = 2