Letra C

Círculo Mercantil y Cultural

circulo_mercantilConegut familiarment com «Casino». Va ser fundat en 19 de Juny de 1947 per Francesc Balada Castell i amb 27 socis reunits al vestíbul del cinema Moderno. La primera seu social es va instal.lar en el caseró que havia pertenescut a Francesc de Paula Mayó i a Adriana d’Arce Escribano; havia sigut Café Colon, dit edifici del carrer del Socors, 24. Oficialment es va inaugurar el dia 26 de novembre del mateix any 1947, previa remodel.lació i decoració interior feta per F. Vaquer “Chaldy”. La segona seu, adquirida per l’ entitat, i construit un edifici de nova planta, en temps del president Josep Torres Suara. Ha tingut fins 1992 una vintena de presidents sent els primers Francesc Balada Castell, Agustí Rabasa Miralles, Rafael Roca Chillida, Fernando García Mauriño Longoria, Josép Luis Vivanco Soto, Ramon Grau Roig. Angel Giner ha sigut diverses vegades (1964, febrer de 1967 i 1981). Altres, com el Dr. José Mª Losa Morancho, des d’abril de 1968; Sebastià Torres Suara que va adquirir el nou local propi del carrer del Pilar, nº 30 en 1973, inaugurat a l’any següent; Manolo Forés, Antoni Giner Arnau, Benjamín Eixarch Gaseni, Sebastià Torres Calduch, Manuel Gasulla Marzà, Manuel Darza Sorlí, Francesc Ricart Balada, Xavier Balada Ortega (fill del fundador), Sebastià Vidal Rabasa, Joan Rabasa i Isaïes Vinaroz Coscollano s’han anat succeint. Allí s’han donat multitud de conferències a càrrec de diferents personalitats i s’han dut a terme moltes exposicions de pintura, fotografia, etc. L’entitat va arribar a comptar amb uns 600 socis.

Comment here

+ 68 = 75