Letra C

Circuit de les Planes Altes

CircuitCircuit per a cotxes de carreres que ja estava molt utilitzat en juliol de 1993, principalment pels germans Pérez Aicart, molt jovenets, que van aconseguir destacar molt en aquesta modalitat esportiva.

Comment here

53 + = 58