Letra C

Chaler Bel, Francesc

(Vinaròs, 1879). Conegut familiarment pel malnom de «tio Severo» o «Cebero». Gràcies als seus coneixements i a la seua afecció als balls tradicionals va ser ell qui, amb les xiques de la Secció Femenina, i després de la guerra civil de 1936, va escollir i organitzar d’una manera ja oficial el que serien les «Camarades», amb totes les cançons, tal com es canten i ballen en l’actualitat, descartant-ne altres de lletres massa vulgars o bastes. Vide Camarades.

Comment here

18 + = 21